Fito si Gemoterapia

Fito si Gemoterapia

Dezvoltarea intensă din ultimele decenii a chimiei, fizicii precum și a tehnologiilor de sin­teză a dus la apariția unei industrii farmaceutice impresionante, cu mii și zeci de mii de produse destinate sănătății umane și animale.

În mod paradoxal, în ciuda acestei evoluții copleșitoare a industriei farmaceutice, privind la statisticile din domeniul sănătății, observăm o intensificare a manifestărilor patologice, ba chiar apariția unor entități nosologice necunoscute până acum.

Luând în considerare înrăutățirea condi­ții­lor de viață ale omului, a organismelor în ge­neral, sub aspectul chimizării agriculturii, a scă­derii calității hranei pregatite in­dustri­al, a poluării apei freatice, aerului și al creș­te­rii nivelului de stres, avem deja explicații pentru afirmația de mai sus. Un rol important, în­să, pentru evoluția precară a stării de sănătate a populației îl are și această industrie farmaceutică modernă, prin două aspecte principale:

- orientarea cercetării și producției către produse destinate tratării simptomelor și nu cauzelor diverselor afecțiuni

- al 2-lea aspect este reprezentat de multitudinea de efecte secundare nocive ale acestor produse farmaceutice, fapt ce generează o pleiadă de simptome secundare noi, mergând până la apariția unor afecțiuni noi – ce decurg din tratarea afecțiunii principale.

Totodată, avem de a face cu o intoxicare lentă dar continuă a organismelor cu acești produși chimici, sau substanțele ce provin din metabolizarea lor, situație ce îngreunează tot mai mult organismele celor tratați, împiedicând tot mai mult desfășurarea mecanismelor naturale, ale organismului, ce asigură apărarea, refacerea și desfășurarea proceselor proprii de asigurare a homeostaziei mediului intern organic.

În acest context, o buna parte a medicilor practicieni, umani si veterinari, au ales sa revină la procedee de terapie alternativă, în cadrul unei așa numite abordări holistice asupra evoluției proceselor patologice a organismelor. Trebuie subliniat și rolul important al terapiilor alternative în profilaxia majorității entităților morbide.

Două din cele mai utilizate și eficiente terapii alternative utilizate în practica medicală umană și veterinară, sunt reprezentate de fitoterapie și gemoterapie. Nu avem spațiul necesar să aprofundăm aceste domenii, dar vom sublinia doar faptul că domeniul fitoterapiei presupune utilizarea pentru tratarea organismelor a păr­ților mature din componența plantelor (rădă­cini, tulpină, frunze și flori); gemoterapia, pe de altă parte, utilizează în cadrul terapiei, așa numitele țesuturi meristematice, părți tinere, ce reprezintă potențialul de creștere al plantei și anume, muguri, amenți, radicele sau seva.

Toate aceste componente ale plantelor conțin o bogăție de substanțe active, enzime și hormoni, ceea ce determină un potențial terapeutic im­por­tant în profilaxia și tratamentul multor afec­țiuni organice.

Ne face plăcere să vă anunțăm faptul că noi, echipa Biovet, ne înscriem în rândurile practicienilor ce au în vedere și abordarea medicală holistică asupra problemelor de sănătate ale pacienților noștri. Începând cu luna februarie 2016, clinica Biovet va pune la dispoziție ore de consultație și tratamente din perspectiva terapiei medicale holistice. Mai multe informații vor fi postate pe site-ul nostru www.biovet-farma.ro.

Vă așteptăm cu mult drag,

Echipa Biovet