POLITICA CLINICII VETERINARE BIOVET IMPEX SRL PRIVITOARE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI EUROPEAN NR. 679 /2016 – REGULAMENT GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR

-18.05.2018 –

TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta politică respectă regulamentul  UE nr.679/2016, regulament general privind protecția datelor (General Data Protection Regulation).

Compania care efectueaza colectarea si procesarea datelor personale, este BIOVET IMPEX SRL, numita in continuare BIOVET IMPEX, Strada Păpușoiului, Nr. 2A, Sector 5, București.

Recomandam citirea cu atentie a acestora. BIOVET IMPEX isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

 

Ce date cu caracter personal prelucram?

SC BIOVET IMPEX SRL poate stoca (în formă scrisă sau electronică), administra și utiliza în condiții de siguranță, informațiile sau datele personale oferite în mod voluntar de catre  dvs.

Prin intermediul formularelor puse la dispozitie de catre clinica veterinara Biovet ,vi se pot cere informatii privitoare la urmatorele date personale :

 • Nume si prenume
 • Adresa de domiciliu
 • CNP
 • Serie si numar act de identitate
 • Data eliberarii si data expirarii actului de identitate
 • Numar de telefon de contact( fix /mobil )
 • Adresa de email
 • Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Datele sunt obtinute direct de la utilizator (prin contact telefonic , vizita medicala la sediul clinicii veterinare Biovet ,email , site sau unei relatii comerciale) prin intermediul formularelor puse la dispozitie  .

In ce scopuri prelucram datele cu caracter personal?

Persoana care accesează serviciile medicale veterinare  și care oferă date / informații cu caracter personal prin intermediul formularelor existente in cadrul clinicii veterinare , își manifestă consimțământul expres și neechivoc ca datele sale să fie prelucrate pentru scopurile mai jos menționate.

 • Indeplinirea obligatiei legale de completare a datelor personale ale proprietarilor de animale de companie in cadrul Registrului de Evidenta al Cainilor cu Stapan de catre personalul medical al Clinicii Biovet .
 • Comunicarea directa a personalului medical al Clinicii Biovet cu proprietarii animalelor de companie in vederea programarii interventiilor medicale necesare , furnizarea de informatii cu caracter medical privitoare la evolutia starii de sanatate a animalelor de companie
 • Obtinerea consimtamintelor /acordurilor necesare pentru diverse interventii medicale veterinare asupra animalelor de companie prezentate in cadrul clinicii .
 • Marketing (inclusiv marketing direct): actiuni de marketing desfașurate periodic de SC BIOVET IMPEX SRL , presupunând efectuarea de comunicări comerciale prin orice mijloace de comunicare( prezentarea de diverse oferte de servicii medicale veterinare) ;
  • Ofertare: prezentarea și oferirea de produse și servicii oferite de SC BIOVET IMPEX SRL
 • pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale BIOVET IMPEX , cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate in cadrul societatii . Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre BIOVET IMPEX, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate.

 

Temeiurile procesarii datelor personale

 • pentru executarea unui contract la care Clientul este parte (de ex: furnizarea serviciilor medicale, furnizarea de produse medicale sau suport pentru utilizarea acestora, trimiterea de notificari/informari cu privire la serviciile si produsele medicale );
 • in baza unei obligatii legale aflate in sarcina BIOVET IMPEX (de ex: identificarea proprietarului de animal de companie in vederea inregistrarii in cadrul RECS ,identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor);
 • in baza consimtamantului Clientului / administratorului / imputernicitului / delegatului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);

 

Transmiterea datelor personale

BIOVET IMPEX nu va dezvalui datele cu caracter personal, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (servicii de posta/curierat) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele BIOVET IMPEX sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a BIOVET IMPEX sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Durata prelucrarii datelor personale. Garantia securitatii datelor personale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre BIOVET IMPEX pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Societatea va prelucra datele dvs. în aceste scopuri, doar pe baza consimțământului liber exprimat prin intermediul formularelor puse la dispozitia dumneavoastra de catre personalul medical veterinar prin care se colectează date cu caracter personal. „Datele personale” pe care SC BIOVET IMPEX SRL  le colectează de la dvs. se prelucrează prin mijloace automate/și manuale cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege. În acest sens, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal. Acestea pot face referire la: nume si prenume; adresă,CNP, serie si numar act de identitate , data eliberarii si data expirarii actului de identitate  număr de telefon (fix/mobil); adresa de email .

Vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de informatii medicale veterinare privitoare la starea de sanatate a animalelor dvs. de companie,programari interventii medicale veterinare,prezentari de oferte servicii medicale veterinare ,promotii ,   la care vă puteți exprima dezacordul in situatia in care numai doriti, prin intermediul unei cereri adresate in scris catre clinica Biovet la adresa sediului sau prin email . De asemenea, vom procesa datele necesare pentru a răspunde la cererile dvs.

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm. De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media, cum ar fi Facebook ,WhatsApp,Facebook Messenger,Olx caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil să rămână copii după acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori. Putem folosi informații despre dumneavoastră care sunt deja publice. Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi împărtășite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. În acest caz, ne asigurăm că furnizorii noștri oferă o protecție adecvată pentru drepturile persoanelor fizice în legătură cu transferul datelor lor personale. Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE să utilizeze clauza contractuală standard aprobată de Uniunea Europeană sau să fie supusă regimului Privacy Shield în Statele Unite. Informatiile stocate prin intermediul site-urilor social , media anunturi  sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri.

Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dvs. sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor. Datele dvs. cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dvs. de confidențialitate și prezenta politică poate fi afectată de modificările aduse funcționalității furnizorilor terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

Drepturile persoanei vizate si exercitarea lor

 

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționare, dreptul de adresare justiției în caz de încălcare a drepturilor pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de BIOVET IMPEX , conform celor prevazute in prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre BIOVET IMPEX, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, BIOVET IMPEX va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale BIOVET IMPEX;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, BIOVET IMPEX poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
 • Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al BIOVET IMPEX;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client si/sau de la un administrator / imputernicit / delegat catre BIOVET IMPEX, (ii) daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plangere – poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre BIOVET IMPEX la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor BIOVET IMPEX – in cazul in care BIOVET IMPEX ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (c) contesta decizia.

 

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dvs. cu caracter personal, pentru corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm adresați o cerere scrisă pe adresa sediului: Strada Mihail Sebastian nr 211 C ,Sector 5 , Bucuresti sau la adresa de mail clinica@biovet-impex.ro .